11-07-2023   18394

Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức chính quy ngành Luật - Đợt 1 năm 2023

 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh, đào tạo theo nhu cầu xã hội ngành Luật, dành cho người đã tốt nghiệp trình độ đại học hình thức đào tạo chính quy (sau đây viết tắt là hình thức văn bằng 2 chính quy) Khóa 15 (Khóa học 2023-2026), đợt 1 năm 2023 như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng dự tuyển và phương thức tuyển sinh

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 chỉ tiêu.

b) Đối tượng, điều kiện dự tuyển: đã có bằng tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo chính quy thuộc tất cả các ngành/ nhóm ngành ở trong nước hoặc nước ngoài. Trường hợp thí sinh chưa có bằng tốt nghiệp đại học thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày cấp) và Giấy cam kết về thời gian nộp bằng tốt nghiệp đại học hình thức chính quy (thí sinh tự làm đơn).

Riêng đối với thí sinh là người nước ngoài còn phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Thông tư số 17/2015/TT-BGDĐT ngày 01/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài; thí sinh tốt nghiệp đại học tại các cơ sở giáo dục của nước ngoài còn phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng này tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam.

c) Phương thức tuyển sinh:

- Xét tuyển dựa vào bằng tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, khi có số lượng thí sinh tham gia dự tuyển không vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh nêu tại mục a;

- Hoặc thi tuyển:

(i) Khi có số lượng thí sinh tham gia dự tuyển vượt quá chỉ tiêu nêu tại mục a;

(ii) Môn thi tuyển: Đại cương văn hóa Việt Nam và Luật Hiến pháp.

2. Thời gian và địa điểm học

a) Thời gian đào tạo: 2,5 năm (5 học kỳ);

b) Thời gian học: mỗi tuần học 4 buổi, dự kiến học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 và chủ nhật; mỗi buổi học 3 tiết, buổi tối bắt đầu từ 18g15’;

c) Địa điểm học: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

3. Chi phí tuyển sinh và cách thức nộp

a) Chi phí xét tuyển (tiếp nhận hồ sơ, nhập dữ liệu, xét duyệt hồ sơ và các chi phí khác): 600.000đ/ hồ sơ/ thí sinh. Thí sinh nộp chi phí này cùng lúc nộp hồ sơ;

b) Chi phí tổ chức thi tuyển sinh (chi phí ôn tập; kiểm tra hồ sơ dự thi, lập danh sách thí sinh dự thi; chi phí tổ chức thi và các chi phí khác): 900.000đ/ hồ sơ/ thí sinh. Thí sinh chỉ nộp chi phí này khi Trường có thông báo tổ chức thi tuyển sinh.

c) Cách thức nộp: theo hướng dẫn tại mục 7.

4. Học phí(*) (học phí tính theo năm học, đóng theo từng học kỳ)

Stt

Đối tượng

Dự kiến mức thu học phí theo năm học, học kỳ

2023-2024 (cả năm)

2024-2025 (cả năm)

2025-2026 (học kỳ 1)

1.

Sinh viên là người Việt Nam và người nước ngoài

36.560.000đ

41.240.000đ

23.255.000đ

* Lưu ý: mức thu học phí nêu trên được Trường xây dựng và thực hiện theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐT ngày 20/3/2023 của Hội đồng trường Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Hồ sơ tuyển sinh gồm có:

a) 01 (một) phiếu đăng ký tuyển sinh (thí sinh tải mẫu theo hướng dẫn tại mục 6);

b) 01 (một) phiếu quản lý hồ sơ thí sinh dự tuyển ngành Luật (thí sinh tải mẫu theo hướng dẫn tại mục 6);

c) 01 bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) văn bằng tốt nghiệp đại học hình thức chính quy, hoặc bản chính Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Giấy cam kết;

d) 01 bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) bảng điểm học tập (phù hợp với văn bằng hoặc Giấy chứng nhận tại mục c nêu trên);

đ) 01 bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) Giấy khai sinh hoặc Căn cước công dân;

e) 02 (hai) ảnh 2x3 và 02 (hai) ảnh 3x4 trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

g) Riêng đối với thí sinh là người nước ngoài còn có thêm:

(i) 01 bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) văn bằng tốt nghiệp các cấp học ở giáo dục phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ mà ngôn ngữ được sử dụng trong quá trình học là bằng tiếng Việt; hoặc chứng chỉ trình độ tiếng Việt tối thiểu đạt bậc 4/6 theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài;

(ii) 01 bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) hộ chiếu có thời hạn sử dụng cho toàn bộ thời gian học tập tại Việt Nam hoặc ít nhất là 01 (một) năm kể từ ngày dự kiến đến Việt Nam.

h) Riêng đối với thí sinh tốt nghiệp đại học tại các cơ sở giáo dục của nước ngoài còn có thêm:

(i) 01 bản sao (có công chứng hoặc chứng thực) Giấy công nhận văn bằng tốt nghiệp đại học của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo;

(ii) 01 bản dịch (gồm văn bằng và bảng điểm học tập) từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

6. Kế hoạch tổ chức tuyển sinh

a) Phát hành và nhận hồ sơ: từ ngày 10/7/2023 đến ngày 25/8/2023.

- Phát hành hồ sơ: thí sinh xem thông tin chi tiết và tải các loại biểu mẫu liên quan đến hồ sơ tuyển sinh theo quy định tại mục 5 trên website của Trường tại địa chỉ: https://daotao.hcmulaw.edu.vn, chọn mục “Văn bản”/ “Hồ sơ tuyển sinh VB2CQ”.

- Nhận hồ sơ trực tiếp tại Trường: theo hướng dẫn tại điểm b mục 7.

b) Kế hoạch xét tuyển hoặc tổ chức thi tuyển sinh:

(i) Kế hoạch xét tuyển:

- Xử lý dữ liệu và thực hiện xét tuyển: từ ngày 28/8/2023 đến ngày 06/9/2023;

- Công bố kết quả xét tuyển (dự kiến): trước 17g00’ ngày 08/9/2023.

(ii) Kế hoạch tổ chức thi tuyển sinh (nếu có):

- Thời gian ôn tập (buổi tối): từ ngày 28/8 đến 06/9/2023 tại cơ sở Nguyễn Tất Thành. Chiều ngày 28/8/2023 thí sinh xem giảng đường ôn tập trên website của Trường;

- Thời gian thi (thi trực tiếp tại Trường): dự kiến cả ngày 10/9/2023, trong đó:

+ Buổi sáng: làm thủ tục dự thi, phổ biến Quy chế thi và tổ chức thi môn Đại cương văn hóa Việt Nam;

+ Buổi chiều: thi môn Luật Hiến pháp.

- Công bố điểm thi: dự kiến ngày 13/9/2023 (xem trên website/ mục Kết quả tuyển sinh).

c) Khai giảng khóa học (dự kiến): ngày 18/9/2023 (thứ 2).

7. Cách thức đăng ký, nộp hồ sơ và nộp chi phí tuyển sinh

a) Bước 1 (kê khai thông tin tuyển sinh): thí sinh kê khai thông tin đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/8Pp2uY1mXWd9ztYt8

b) Bước 2 (nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh): thí sinh nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh trực tiếp tại Phòng Đào tạo - Phòng A.102, cơ sở Nguyễn Tất Thành (địa chỉ: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) trước 16g30’ ngày 25/8/2023 (thứ 6), vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần:

- Buổi sáng: từ 08g00' đến 11g00';

- Buổi chiều: từ 13g30' đến 16g30'.

c) Bước 3 (nộp chi phí tuyển sinh)

(i) Cách 1: nộp tiền mặt tại các phòng giao dịch hoặc chuyển khoản từ các ngân hàng cho Trường theo thông tin sau:

- Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh;

- Số tài khoản: 1900201447071;

- Tên ngân hàng: Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn;

- Số tiền: 600.000đ (sáu trăm ngàn đồng);

- Nội dung: [Số CCCD/CMND # Họ và tên thí sinh # K15D1VB2CQ # Đóng lệ phí tuyển sinh] (thí sinh ghi nội dung chuyển tiền không có dấu, với cú pháp và thông tin chính xác, đầy đủ theo hướng dẫn).

(ii) Cách 2: nộp tiền mặt trực tiếp tại Phòng Thủ quỹ - Phòng B.105A, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 (sáng từ 8g00' đến 11g00', chiều từ 13g30' đến 16g30', vào các ngày làm việc trong tuần).

8. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Phòng Đào tạo - Phòng A.102, cơ sở Nguyễn Tất Thành (địa chỉ: số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Điện thoại liên hệ: (028) 3940.0989 - số nội bộ 112.

- Email: dtcq@hcmulaw.edu.vn         

- Website: https://www.hcmulaw.edu.vn./.

 

Thông báo chính thức

Bìa hồ sơ

Phiếu quản lý hồ sơ

Phiếu tuyển sinh